ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

Konsultacje społeczne

Ankieta dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Biała Podlaska

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOF) oraz wyznaczenie kierunków rozwoju MOF do roku 2030. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez Miasto Biała Podlaska i Gminę Biała Podlaska.

Odpowiedzi można udzielać do dnia 15 grudnia 2019 r.

Odnośnik do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/ggUJjQX5eqvAbuvc6

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl