ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

(treść archiwalna)

Do pobrania

Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Ewaluacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Białej Podlaskiej na lata 2015 - 2020

Narodowy Plan Rewitalizacji – założenia

Krajowa Polityka Miejska

Miasta Przyszłości – wyzwania, misje, perspektywy

Strategia Rozwoju Miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Gminy Biała Podlaska na lata 2008-2015

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą
do 2030 r.)

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą
do 2030 r.) - aneks statystyczno-diagnostyczny

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku

Opinia Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl