ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

Do pobrania

Perspektywa UE 2021-2027 - wymiar terytorialny

Instrumenty terytorialne i zintegrowana strategia rozwoju

Polityka spójności 2021-2027 - prezentacja Komisji Europejskiej 10.09.2019

Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Wojewodztwa Lubelskiego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 przyjęta przez RM 17.09.2019

Założenia do Umowy Partnerstwa 02.07.2019

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl