ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
BIAŁA PODLASKA NA LATA 2020-2030

Wprowadzenie

Przesłanki opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 – 2030

Metodyka i zakres Zintegrowanej Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska 2020 – 2030

Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Wydział Rozwoju Miasta, tel. 83 341 69 76, e-mail strategia@bialapodlaska.pl

ANKIETA

Wypełnij ankietę dotyczącą stanu, problemów i kierunków rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Biała Podlaska